Oversigt mod SV
.
Detalje mod NV
.
Oversigt mod SV
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030118
Sted- og lokalitetsnummer
020302-98
Anlæg
Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vangede Batteri er et ca. 300 m langt, halvmåneformet, åbent batteri med to batterilinier med en mellemliggende kasematbygning med belægningsstuer og ammunitionsmagasiner. Hertil en foranliggende tør grav og et glacis. Den søndre batterilinie anlagt med seks kanonbriske og et forhåndsammunitionsmagasin, den nordre linie med tre briske, en kikkertstation og et forhåndsammunitionsmagasin. Batteriet er i dag gennembrudt af Herredsvej og Snogegårdsvej. Den betonstøbte kasematbygning er sprængt, tildækket og ikke synlig, og dele af batteriet er udstykket, udjævnet og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter den næsten intakte nordlige batterilinie med glacis, grav, jordvold med brystværn og traverser, tre betonstøbte briske, kikkertstation og forhåndsmagasin. Endvidere bevarede dele af den sprængte og tildækkede kasemat. Hertil bevarede dele af søndre batterilinie i form af jordvold med to traverser og to betonbriske (på matr.nr. 61e) samt (på matr.nr. 61g) et travers med betonstøbt forhåndsmagasin. Yderligere en del af graven (på matr.nr. 10kl). Endelig er bevaret en del af den oprindelige tilkørselsvej (på matr.nr. 27ai og 27ay). For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal, Museum for AstronomiVangede Batteri er et ca. 300 m langt, halvmåneformet, åbent batteri med to batterilinier med en mellemliggende kasematbygning med belægningsstuer og ammunitionsmagasiner. Hertil en foranliggende tør grav og et glacis. Den søndre batterilinie anlagt med seks kanonbriske og et forhåndsammunitionsmagasin, den nordre linie med tre briske, en kikkertstation og et forhåndsammunitionsmagasin. Batteriet er i dag gennembrudt af Herredsvej og Snogegårdsvej. Den betonstøbte kasematbygning er sprængt, tildækket og ikke synlig, og dele af batteriet er udstykket, udjævnet og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter den næsten intakte nordlige batterilinie med glacis, grav, jordvold med brystværn og traverser, tre betonstøbte briske, kikkertstation og forhåndsmagasin. Endvidere bevarede dele af den sprængte og tildækkede kasemat. Hertil bevarede dele af søndre batterilinie i form af jordvold med to traverser og to betonbriske (på matr.nr. 61e) samt (på matr.nr. 61g) et travers med betonstøbt forhåndsmagasin. Yderligere en del af graven (på matr.nr. 10kl). Endelig er bevaret en del af den oprindelige tilkørselsvej (på matr.nr. 27ai og 27ay). For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links