Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030167
Sted- og lokalitetsnummer
020302-94
Anlæg
Fæstningsanlæg, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vintappergårdstillingens mandskabsrum er et betonstøbt anlæg med to underjordiske rum der begge ligger ud til en fælles trappeskakt. Hertil en dækkende jordkappe. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte mandskabsrum med trappe, trappeskakt og dækkende jordkappe. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiVintappergårdstillingens mandskabsrum er et betonstøbt anlæg med to underjordiske rum der begge ligger ud til en fælles trappeskakt. Hertil en dækkende jordkappe. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte mandskabsrum med trappe, trappeskakt og dækkende jordkappe. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links