Oversigt - fra VNV
.
Oversigt - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030166
Sted- og lokalitetsnummer
020302-93
Anlæg
Fæstningsanlæg, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vintappergårdstillingen, vestlige kaponiere er en betonstøbt kaponiere med ét rum og delvis bevaret jorddække. Kaponieren har tre skydeskår uden bevarede luger. Endvidere en døråbning med en nyere dør. En ca. 1,5 m lang betonvange findes ved ydermuren i S. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger og vange samt den bevarede del af jordkappen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2013
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiVintappergårdstillingen, vestlige kaponiere er en betonstøbt kaponiere med ét rum og delvis bevaret jorddække. Kaponieren har tre skydeskår uden bevarede luger. Endvidere en døråbning med en nyere dør. En ca. 1,5 m lang betonvange findes ved ydermuren i S. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger og vange samt den bevarede del af jordkappen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links