Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40076
Sted- og lokalitetsnummer
200401-74
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Bovlund, art.171, bd.IV, bl.77, kortbl.7, prcl.37/14. Høj, 3 x 37 m. Ved foden mod syd noget aftrådt (og over et mindre stykke uden bevoksning), tilsvarende fortrampning ses på sydsiden lidt nedenfor toppen. I top en tilgroet sænkning ca. 8 m stor og ca. 1,5 m dyb og fortsættende mod NV som en flad ca. 4 m bred til- groet kløft til nær fod. Mod syd, nordvest og vest større flade til- groede afgravninger. Græsgroet i udkant af ager. (På og ved nordvest- fod ligger en del marksten).

Undersøgelseshistorie

1888
Privat udgravning - Haderslev MuseumVed udgravning 1888 fandtes flere steder i højen 'bunker af knogler og trækul'. I en stendynge i højens sydside fandtes et fragmenteret bronzesværd med rester af træskede, samt en pålstav med rester af træskaft, graven skal have indeholdt brændte knogler. I højen fandtes desuden en glasklump (uden nærmere fundoplysninger). Højen var omgivet af en 70cm høj randstenskæde i flere skifter.
1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3-3.25 M. høj, Diam 28 M. Gennemgravet fra Nord, Sænkningen, der endnu er 1.25 M. dyb, er græsgroet. Indenfor Foden ses en Fure, antagelig fra Gravning efter Randsten. Græsgroet. Udgravet af Provst Godtfredsen i Nustrup, hvorved der fandtes et Bronzesværd, nu i Haderslev Museum. Fredlyst.
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 37 m. Ved fod mod syd noget aftrådt (og over et mindre stykke uden bevoksning), tilsvarende fortrampning ses på sydsiden lidt nedenfor toppen. I top en tilgroet sænkning ca. 8 m stor og ca. 1.5 m dyb og fortsættende mod nv. som en flad ca. 4 m bred tilgroet kløft nær fod. Mod syd, nordvest og vest større flade tilgroede afgravninger. Græsgroet i udkant af ager. (På og ved nordvestfod ligger en del marksten).
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 3,0 x 30,0 x 27,0 m. Aflang forsænkning i top, orienteret NV/SØ, 9 x 5 m., indtil 1,5 m. Med tidligere kreaturnedtrampninger, d.v.s. mindre terrassekanter. Stendynge ved højens NV-fod, fjernes af ejeren efter aftale.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links