Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360642
Sted- og lokalitetsnummer
200107-164
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Hygum, art.95, kortbl.2, parcel 102/17 Høj, 4 x 20 m. Foden bortpløjet i vest, syd og øst og står med en 1,5-2 m høj brink. I toppen en fordybning, 1 x 4 m, der fortsætter ned ad siden mod sydøst, 0,5-1 m dyb. Græsklædt, i ager.

Undersøgelseshistorie

1930
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1930
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 4 m x 20 m. Foden bortgravet mod V. og Ø. og staar med 1.50 m høj Brink, nedskreden. I Toppen en stor Fordybning, 5 m bred, der strækker sig ned ad Siden mod SØ., 0.50-1 m dyb. Her er fundet 3 Urner, som er gaaet tabt, samt 2 smaa Kister, hvoraf den ene indeholdt en Naal, den anden et Stykke Rav. Højens Fod beskadiget af gamle Roekuler. Lyngklædt, i Ager.
1930
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 20 m. Foden bortpløjet i V, S og Ø og står med en 1,5- 2 m høj brink. I toppen en fordybning 1 x 4 m, der fortsætter ned ad siden mod SØ, 0,5-1 m dyb. Græsklædt i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1990
Privat opsamling - Haderslev Museum
1990
Anden transaktion om genstand - Haderslev MuseumFund: Nål, syl, kniv af bronze.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links