oversigt, set fra NNV
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624175
Sted- og lokalitetsnummer
040113-14
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Broby, matr.nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 66C) Lav høj, 10 m i diam. omgivet af en kreds af 20 mindre sten. I højningen en stor stenkiste or. Ø-V. Dens nordre langside be- varet. Begge kortsider mangler. Ingen dæksten. NMI.: Lav.............Ø-V. Dens nordre langside er bevaret og består af 1 stor stenblok, den søndre langside har nu kun 1 sten (op- rindelig vist 2). Begge kortsider mangler. Mod øst går en gang ud med en drejning mod nord, dens nordre side består af 2 sten, og dens søndre side af 2 muligvis dog flere sten. Ingen dæksten.

Undersøgelseshistorie

1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Høj 10 m. i Diam. omgivet af en Kreds af 20 mindre Sten. I Højningen en stor Stenkiste orienteret Ø-V. Dens nordre Langside er bevaret og bestaar af 1 stor Stenblok, den søndre Langside har nu kun 1 Sten (oprindelig vist 2). Begge Kortsider mangler. Mod Øst gaar en Gang ud med en drejning mod Nord, dens nordre Side bestaar af 2 Sten og den søndre Side af 2 muligvis dog flere Sten. Ingen Dæksten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav høj. Mål: 0,3 x 10 m. Omgivet af mindst 4 randsten. Heri et stenkammer, orienteret Ø-V. Svær bæresten i N, 2 m lang. En mindre i S, hvor endnu en sten må mangle. Vestgavl åben. Ingen dæksten. Kammeret 0,8 m bredt indvendigt. Foran østenden en gang, dannet af 2 lave sten i nord, 3 i syd, 1,6 m lang, 0,7 m bred. I gangens ydre ende står en lille spinkel flise på tværs. Delvis overgroet med brombær, hvor flere randsten kan være skjult. Bevoksning: 1981: Mos, Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links