Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150375
Sted- og lokalitetsnummer
110606-16
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/9 1914, gdr. Chr. Poulsen Houe. Diplom Afmærkn.: MS 1923, ved Hans Kjær. Høj, 4,4 x 30 m. Fod afgravet i nord, syd, øst og vest med brinker. Flade gravninger i siderne, alle tilgroede.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn grøn Høj udgravet mod Sydøst, Nord und West, H. 12 Fod Tv 70 Fod. Bevoksning: 1980: Græs
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,4 x 30 M. Fod afgravet i N., Ø., S. og V., med Brinker. Forskellige flade Gravninger i Siderne, alle forlængst tilgroede, en enkelt nyere i Ø. 2 x 2 1/2 M. br., 1 M. d. Jvf. Deklaration om Fredlysning, udstedt 8/8 af Gaardejer Chr. P. Hone. M.S. Omkring Nr. 16-17 findes jævnlig Flintsager (i Gaarden 15-20 Stykker), undtagelsesvis tyndnakket Øxe, ellers senere Del af yngre Stenalder. Til Museet modtages som Gave et Forarbejde, A. 27834. Bevoksning: 1980: Græs
1914
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt flintforarbejde, fundet på marken og medbragt fra herredsrejsen. På marken findes jævnlig flintsager, mest fra stenalderens senere del.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4,4 x 30 m. Fod afgravet i N, S, Ø og V med Brinker. Flade Gravninger i Siderne, alle tilgroede.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I top et nyt hul, 0,4 x 0,3 m., 0,5 m. dybt. 2 større, flade sænkninger øverst på højside: 1) 3 x 2,5 m., 0,5 m. dyb. Gl. skade. I bund heraf ses hovedstore sten. 2) Flad sænkning, 4,5 x 3 m., 0,5 m. dyb. Jord udkastet mod SØ. Gl. skade. På kammen mellem sænkningerne 1) og 2) et nyt hul, 0,7 x 0,4 m., 0,5 m. dybt. I siden af hul ses to sten lidt over hovedstørrelse. Midt på nordre højside flad sænkning, 4 x 5 m., omkr. 0,5 m. dyb, gl. skade. I kant heraf mod Ø et nyt hul, 0,3 x 0,2 m., 0,4 m. dybt. Midt på vestre højside flad gravning, 4 x 4 m., ca. 0,4 m. dyb, gl. skade. På S-side omkring M.S. ny kreaturaftrædning. Længere nede af højside nu tilgroet gl. kreaturskade. Højfod aftrådt imod V, op til 0,6 m. høj, ubevokset brink. På nordøstre højside gl., men nu genoptrådt kreaturskade med op til 0,3 m. høj, ubevokset brink. Nederste østre højside står ret stejlt efter gl., men nu delvis genoptrådt kreaturskade, der imod S står med op til 0,5 m. høj, ubevokset brink. De nygravede huller på høj skyldes, iflg. lokale, børns leg. ************************************************ Genbesigtigelse 26.6.1981: Diverse nyere skader på høj aftalt udbedret inden 1.11.1981. Ejeroplysning på skema. JHB ************************************************ Genbesigtigelse 3.5.1983: Kreaturskader ikke udbedret. Nyere tilkomne aftrædninger af N-lige og S-lige højfod. Cf. fotos. Ejeren sagde, at de nye skader skyldtes, at dyrene havde brudt hegnet ned. Der ville blive hegnet, når der kommer dyr på marken i år. Den manglende istandssættelse forklarede han med, at han har været syg i 1 1/2 år. Han lovede at foretage den, så snart han igen kan bestille noget, om muligt før 1.1.1984. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, bevokset med spredte småtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links