Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312229
Sted- og lokalitetsnummer
030604-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30/11 1918 Sognefoged Fr. Jensen Høj, 1,75 x 13 m, indeholder større stengrav. Mod SØ ses tre sten, mod N 2 sten. Kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Præstegaardsmarken ligger en med Tjørn tæt bevoxet Høi, ca. 4-5' høi og 32' i Tværm. Høien indeslutter rimeligvis en Gangbygning, i al Fald sees i den sydøstlige Del af den tre større Sten, der ligge paa Rad ind mod Høiens Midte, som dække de over en stensat Gang, mod Nord spores to store Sten. Muligvis enkelte Randsten om Høiens Fod. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,75 x 13 m., indeholder større Stengrav. Mod SØ. ses tre Sten, mod N. 2 Sten. Kratbevokset i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj der indeholder større stengrav. Mod nord ses i højranden 2 større sten. Midt i højen ses 5 store sten. Mod SØ ses 3 sten, 1 sten ses imod NV. Højen fuldstændig tilvokset med træer og krat, højens overflade fuldstændig bar. Små stendynger af ældre dato - ikke påtalt. 5 meter fra højen gammel mergelgrav, der nu er ved at blive fyldt op med affald. Mål: 1,3x12x10 m. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links