Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403137
Sted- og lokalitetsnummer
110113-129
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/9 1912. Gdr. Peder Ginnerup Bangsgaard. Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Høj, "Favshøj", 13 x 2,9 m. Hul i top fra SV. Græsgroet i ager. MS mod N. Lille "dysse" fra ny tid på top.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid59 er lille og ødelagt. 60 og 61 overpløiede og ubetydelige, to af dem kaldes Faushøie [E. nr. 58-61, svarer til sb. 131,129, 128,127]. Bevoksning: 1983: Græs
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadiget Høj, 13 m. i Tværm., 2.9 h. I Top tilgroet Sænkning, 4 m. vid, 0.8 d., ført ind fra SV. Siden mod SV. afgravet. Fod mod V. afpløjet. Græsgroet i Ager. - Skønnedes trods Beskadigelserne fredningsværdig og fredlystes af Grdr. Peder Ginnerup Bangsgaard ved Dekl., udstedt 2/8 1912. - E. 1877: lille, ødelagt. Bevoksning: 1983: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Favshøje", 13 x 2,9 m. Hul i top fra SV. Græsgroet i Ager. MS mod N. Lille "Dysse" fra ny Tid i Top. [Tilføjelse i sb. teksten] Paa Geodetisk Instituts Maalebordsblad (Rettet 1918) kaldet "Favshøje".
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr., men på siderne senere tilkomne kreaturskader: på sydsiden, 2x3 m, på nordsiden 4x2 og 2x1 m, mindre skade i SØ-lige højfod, hvor et par mindre sten stikker frem. Skaderne er 10-30 cm dybe og meget sparsomt bevokset med mos og lidt græs. Ingen friske kreaturspor. Gamle nedtrædninger nederst på siden i NØ. Der pløjes for tæt til højfoden i syd. Den omtalte pyntedysse mangler, men en stor sten øverst på nordsiden kan stamme fra den. På vestsiden gammel nedtrådt kant øverst, samt lille skade forneden. MS henligger øverst på siden i nord. Mål: 2,8x14x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Cf. 1403.136. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links