Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
34048
Sted- og lokalitetsnummer
190510-191
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 15/7 1913. Gdr. Laurits Pedersen. Diplom Afmærkn.: MS 1929, Hans Kjær. Høj, "Fladhøj", 2,85 x 33 m. Afskåret i N og i V. Ø-fod berørt af havedyrkning. Stensætning i haven ved NØ-foden, der er af- gravet. Velbevaret. Lyng- og græsgroet i have.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rund Høi "Fladhøi". 20 M. i Tv. - 2 M høi. Flad ovenpaa - deraf Navnet.
1913
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFaldhøj, 2,85 m h. Paafaldende flad. Diam. Maaltes til ca. 33 m., hvilket dog ikke er den oprindelige, idet Højen er stærkt afskaaret i N. (Maalet er taget i Retning N.S.) og ca. en Fjerdedel er borttaget i V. Dens Grundplan synes dog ikke at have været cirkelrund, men nærmere kvadratisk, med Siderne liggende i Retning N.-S. og Ø.-V. Ellers velbevaret. Lyng- og græsgroet i Ager. [[If. Dekl. tingl. 15/7 13 er der paa Matr. Nr. 4a af Solbjerg fredlyst en Høj, 2 m h., 20 m i Diam., beliggende midt paa Gaardens Hovedlod, 600 m SØ. for Gaarden, af Gdr. Laurids Pedersen. Er det denne Høj? Beskrivelsen i Dekl. stemmer slet ikke med [sb.] 191's [ulæseligt] og Dimensioner.
1929
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af lerkar med brændte ben og en jernkniv ca. 30 m øst for Højen.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFladhøj, 2,85 x 33 m. Afskaaret i N og V. Ø-Fod berørt af Havedyrkning. Stensætning i Haven ved NØ-Fod, der er afravet. Velbev. Lyng- og græsgroet i Have. FM 1913 MS 1929
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links