Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370715
Sted- og lokalitetsnummer
200201-43
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Gram, art.110, kortbl.12, parcel 7. Høj, "Fladhøj", 2,5 x 27 m. Fra østsiden en 5 m bred, 1 m dyb indgravning ind mod toppen. Rævegrav i nord. I vest, i gammel kartoffelgrube, endnu en rævegrav. Lyng- og græsgroet med plantning af fyrre. (Helt tilgroet med fyr. 1963.)

Undersøgelseshistorie

1926
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor rund Høj, kaldet "Fladhøj", 2.50 x 27 m, med flad Topflade og ret stejle Sider. I østre Side er der en bred til Højbund og omtrent til Højmidte gaaende Udgravning med stensatte Sider (Kreaturfold). Mindre Huller og Ujævnheder paa de andre Sider. Lyngklædt. - Efter hele sin Form og sit Udseende maa denne Høj antages at være en Gravhøj, dog gør dens Beliggenhed midt i en Række naturlige Sandbanker af vekslende Former (se til [sb.] Nr.42) dette noget tvivlsomt.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Fladhøj", 2,5x27 m. Fra østsiden en 5 m bred, 1 m dyb indgravning ind mod toppen. Rævegrav i N. I V, i gl. kartoffelgrube, endnu en rævegrav. Lyng- og græsgroet med plantning af fyrre.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links