Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403106
Sted- og lokalitetsnummer
110104-88
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 18 x 3,3 m. I top mod SØ en fladbundet cirkulær af- gravning, hertil fører fra SØ en nu forfalden trappe. Siden mod NØ stejlt afgravet. Nær fod mod SV stort brud. Over nordsiden går DSB's skelmarkering. Beplantet i plan- tage.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFoldhøie [E. nr. 62-63, svarer til sb. 87-88], 62 er næsten ødelagt helt. I den skal være funden en over 6 Fod lang Stenkiste, hvori et Skelet. I Toppen Urner med brændte Ben. 63. I Top og Sider er der gravet.
1912
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet Høj, 21 m. i Tværm., 3.3 m. h. I Top mod S. tilgroet Brud, 4.5 vidt, 1.2 d. Siden mod N. og Ø. stejlt afgravet. Nær Fod mod SV stort Brud. Siden uregelmæssig og forrodet. Over Nordsiden gaar Jernbanehegnet. Græs- og lynggroet samt beplantet i Hede. Ved Jernbaneanlæget fandtes en Snes Potter staaende tæt sammen (Jernalders Lerkargrav?), de nedgravedes igen. E. 1877: En af 'Foldhøje', Gravninger i Top og Sider.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 18 x 3,3 m. I Top mod SØ en fladbundet cirkulær Afgravning, hertil fører fra SØ en nu forfalden Trappe. Siden mod NØ stejlt afgravet. Nær Fod mod SV stort Brud. Over N-Siden gaar DSB's Skelmarkering. Beplantet i Plantage.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet i træbevokset areal ved jernbanen.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links