Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
1403125
Sted- og lokalitetsnummer
110104-87
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 14 x 7 x 1,8 m. Lige knap en halv høj, ganske regelmæssig, søndre halvdel bortskåret i et skarpt snit af banelinien. (Tidl. C-høj. Overpløjet, ses som ganske svag højning. Afmeldt 17.3. 1999/MBE)

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFoldhøie [E. nr. 62-63, svarer til sb. 87-88], 62 er næsten ødelagt helt. I den skal være funden en over 6 Fod lang Stenkiste, hvori et Skelet. I Toppen Urner med brændte Ben. 63. I Top og Sider er der gravet.
1877
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 14 m. l. i Ø-V, 7 m. br., 1.8 h. Banelinien har bortskaaret den søndre Halvdel, ellers velbevaret. Græs- og lynggroet i nypløjet Hede. - E. 1877: Den ene af Foldhøje, næsten ødelagt, heri fundet mandslang Gravkiste med Skelet. I Toppen Urner m. brændte Ben.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 14 x 7 x 1,8 m. Lige knap en halv Høj, ganske regelmæssig, søndre Halvdel bortskaaret i skarpt Snit af Banelinien. Anm. Kunde muligvis henregnes til Klasse B.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,D

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links