Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
150348
Sted- og lokalitetsnummer
110114-112
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Aflyst 21.7. 1981, da den for længst var bortgravet. Høj, "Folhøj", 18 x 3,3 m. Fra SØ 4,5 m vid gravning gen- nem top. Siden mod Ø afgravet, mod S og V noget udjævnet. Ved fod mod NØ (midt for den afgravede side) skimtes 2 større sten. Sløjfet.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFolhøi, har været en meget anselig Høi, Stensætningen er sat i forrige Aarhundrede, da Høien blev udgravet.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Høj, 18 m. i Tværm., 3.3 m. h. Fra Fod mod SØ. er en Gravning, nu tilgroet, ført langs Bunden gennem Toppen, 5.5 m. vid. Siden mod Ø., V., og S. afgravet og udslæbt, kun mod N. er den oprindelige Side bevaret. Ved Fod mod NV. en Dynge mindre og større Sten. En Del meget store, 2/3 m. i Tværm., synes at være Side- og Dækstenene af en Bronzealders Gravkiste. - E. 1877: 'Folhøj', tidligere meget anselig, udgravet i forr. Aarh. [Sb. 110-125 svarer til E. nr. 7-26. Det er stor usikkerhed omkring sammenhængen mellem Brusendorff's og Engelhardt's numre og afsætninger på kortet.]
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Folhøj", 18 x 3,5 m. Fra SØ 4,5 m vid Graning gennem Top. Siden mod Ø afgravet, mod S og V noget udjævnet. Ved Fod mod NØ (midt for den afgravede Side) skimtes to større Sten.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1981
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1981
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflysning af fredning, da højen forlængst er bortgravet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links