Fredningsnr. 150346. Oversigt fra Ø. 25.09.2014.
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150346
Sted- og lokalitetsnummer
110114-103
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Kalk, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Tegl, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Grønhøj", ca. 18 x 2,8 m. Meget forstyrret (kalkovn og teglovn har været bygget ind i den). Fra top mod N stor 4 m vid gravning til bund med en afsats midtpå, stor 5 m vid sænkning mod S. Højformen uregelmæssig, mod V skråner højsiden kun svagt. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKalkovn har været indlagt, ødelagt.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStærkt omdannet Højrest. Mod N. et 4.5 m. vidt Brud ført langs Bunden 4 m. ind i Højen, her nogle store, kløvede Sten. Mod S. et dybt Brud, 5.5 m. vidt, i Siden. Siden mod Ø. og V. stærkt afgravet og udslæbt. I Top mod N. et 9.5 m. vidt Brud, 1.1 m. d. Mod S. er Toppen bortgravet. Hele Højens Karakter er saaledes forsvunden. En Kalkovn og Teglovn har været bygget ind i Højen. Græsgroet i Ager. Alle Brud tilgroede. Højde: 3 m. - E. 1877: Ødelagt, Kalkovn har været anlagt i den, en af 'Doverhøje'.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Grønhøj", ca 18 x ca 2,8 m. Meget forstyrret (Kalkovn og Teglovn har været bygget ind i den). Fra Top mod N stor, 4 m vid Gravning til Bund med en Afsats midtpaa, stor, 5 m vid Sænkning mod S. Højformen uregelmæssig, mod V skraaner Højsiden kun svagt. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet, omtalte gravninger fra teglovn m.m. stadig markante. Fire yngre løvtæer på østsiden.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links