Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241130
Sted- og lokalitetsnummer
160105-98
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/2 1949 8/5 1973, på 3æ. Høj i skel, 2 x 15 m, noget ødelagt ved gravning. Matr.nr. 3a, Skellerup Nygårde: Høj i skel til matr.nr. 3æ af Hårup.

Undersøgelseshistorie

1890
Uspecificeret aktivitet - Silkeborg MuseumFund af en lille bredægget flintøkse af brunt flint.
1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest. Højde c 13'. Tilbage staar kun en Midtstribe i Retning Ø-V paa 3-6's Bredde foroven hvorfra Siderne jævnt skraaner nedad. Den danner en Del af Skellet mellem Haarup og Skjellerup, der derfra forsætter sig mod Ø og V. Den øvrige Del af Højen er dels bortkørt dels udpløjet. Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
1937
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSydl. Halvdel ryddet, Resten ødel. ved Gravning.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 15 m, noget ødelagt ved gravning. tingl. 21/2 1949
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i skelhegn. Største længde NS. Højde i vest ca. 2,2 m, i øst ca. 3 m. Gl. punkt i top. Vestsiden står stejlt, østsiden præget af store forgravninger. Der pløjes sine steder op på højfoden, svært at se p.g.a. sne (fra gl. tid er en betydelig del af højen bortpløjet.) Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
1990
Anmeldelse fra privat - Silkeborg Museum
1990
Genstand givet til museum - Silkeborg Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. I skel mellem ager og skov. Meget ødelagt af gamle gravninger særligt mod nord (som tidligere beskrevet). Bevokset med to egetræer, hæg og anden lav opvækst.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links