Oversigt fra nord
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
13048
Sted- og lokalitetsnummer
110303-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Den østlige del af en høj, 3 x 20 m. I top en gravning 3-4 m bred, 1,50 m dyb. Flade afgravninger af siden mod NØ og V. Fod afpløjet mod vest, nord og øst. Lyngklædt, beplantet på sydsiden. Matr.nr. 7c: Den vestlige del af ovennævnte høj.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Over en stor del af S-siden ses overfladiske afslidninger med en ca. 20 cm. høj kant. Overfladen er tilgroet med mos og lidt græs. Langs hele V-siden er højfoden og stedvis det nederste af siden afgravet og står med en indtil 1 m. høj nøgen kant, fortsættende som en 35 cm. høj kant langs N-siden. Lidt ældre, delvis tilgroet skade i N. Gammelt hul i top, 6 x 3,5 m., 1 m. dybt, tilgroet. Gammel, ca. 4 m. bred gravning ind i Ø-siden. I NØ ligger en helt tilgroet jord/grusdynge ind til højen og skjuler det nederste af siden. 23/9: Talt med konen på gården. Hun kunne ikke sige, hvornår skaden i V var opstået, mente det skyldtes kreaturer for mange år siden (de havde kr. til for 15 (-20) år siden). Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Højen fremtræder meget lidt pæn, dels p.g.a. sporene fra grusgravningen, dels p.g.a. skaderne. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links