Oversigt fra sydvest
.
Oversigt fra øst
.
Højens nordside fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1603122
Sted- og lokalitetsnummer
110602-82
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Gravenshøj", 5 x 40 m. Tværs over i NØ-SV er en kløft 7-8 m bred og 2 m dyb. Fod afgravet, mindre gravninger i nord. Østre fod og side meget afgravet. Syd op til højen er lagt en lille køkken- og prydhave; og en lille stensæt- ning med stenhøjsplanter er sat op til og lidt op ad højen, (kan godt toleres i nuværende ejers tid). Højen er græs- og lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskrevet. Hertil: I højens NV-side anvendes en ældre, tilgroet afgravning til henkastning af haveaffald i mindre mængde. Skæmmer ikke synderligt. Elmaster opsat umiddelbart op til højens Ø-side. Muligvis overtrædelse af §53. Et stakit omkring V-lige del af køkken- og prydhave op til højens S-fod er delvist væltet og skæmmer højen. ** Sagsbehandlerkommentarer ** §53 ? Så ville Kunwald vel have reageret i forbindelse med de tidligere sager på højen. *** Genbesigtigelse *** 29.6.1981: Anmodede ejer om at fjerne ell. udskifte stakit omkring V-lige del af køkken- og prydhave. Ejeroplysning på skema. JHB *** Genbesigtigelse *** 5.5.1983: Det pågældende hegn er udskiftet med et nyt, der ikke virker skæmmende. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj i ager. Græsklædt og bevokset med træer og buskads. Ved højens nordside markvej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links