Oversigt set fra NNØ
.
Oversigt set fra S
.
Appendiks stenkreds, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081248
Sted- og lokalitetsnummer
100113-131
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,7 x 6 m med 53 randsten i 2 skifter. Mod S en halvcirkelformet, 2,5 x 2 m, udbygning på højen med ialt 15 randsten. Højen restaureret 1971.

Undersøgelseshistorie

1965
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravhøj, 40-50 cm høj, 5,00-5,50 m i diam., omgivet af en cirkulær stenkreds med en apsis-formet tilbygning til sydsiden, hvori fandtes 3 lerkar, 2 perler og et lag med brændte ben. Den anden sekundære begravelse fra germansk jernalder fandtes lige udenfor stenkredsen. Den indeholdt bl.a. 2 lerkar, rester af ornamenteret benkam og brændte ben. Selve højen var fundtom. Under højen og omkring den konstateredes ardspor.
1965
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske Museum
1965
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 0,7 x 6 m med 52 randsten i 2 skifter. Mod S en halvcirkelformet 2,5 x 2 m udbygning på højen med ialt 15 randsten. Højen restaureret i 1971.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links