Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
211797
Sted- og lokalitetsnummer
140115-94
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj er overpløjet, afmeldes ******************************** Høj, tidligere 14 m i diameter, 1,9 m høj, nu kun knap 1 m høj. Af sb. 94 og 95 (2117-97, 98) er nu kun tilbage en fælles, græsgroet tomt i ager, med en del marksten henslæbt langs siderne. 25. novenber 1980. Ved nyberejsningen konstateret sløjfet. Afmeldes. (Okt. 1986, MB) konstateret fjernet. Tidligere C-høj.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er begroet med Bøgebuske, Lyng og Blaabærriis. Den har et gl Brud i Toppen, og det sees, at den er bygt af Muld. Her findes en Deel tilsamlede Marksteen. Krandsstene kan ikke bestemt paavises.
2000
Planlagt rør-
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, tidligere 14 m i Diameter, 1,9 m høj, nu kun knap 1 m høj. Af disse 2 Høje [sb.94 og 95] er nu tilbage en fælles, græsgroet Tomt i Ager, med en Del Marksten henslæbt langs Siderne.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen er fjernet.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2000
Museal forundersøgelse - Djurslands MuseumRester af stenkiste med brændte ben i overpløjet gravhøj. Afrenset og fotograferet.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDer er i dag intet at se af højen.
2010
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links