5003 oversigt. Set fra V.
.

Faktaboks

Kommune
Stevns Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38296
Sted- og lokalitetsnummer
050602-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 30/10 1900, skøde fra Vemmetofte gods. Afmærkn.: MS 1902, ved Blinkenberg. Høj, 6 x 30 m. Siderne stejle på gr. af tidligere afgravning. N-siden uregelm. I V to ældre tilgroede nedgravningen. I top tilgroet sænkning. Enkelt træ på toppen. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en meget stor Høj, endnu betydelig og anselig, c. 6 m. høj, i N-S c. 30 m. bred (i Ø-V kunde ikke maales paa Grund af Sæd, med Udstrækningen paa denne Led skønnedes omtrent = Udstrækningen i N-S). Efter endnu synlige Spor af Højens oprindelig Omfang har den haft et Tværmaal af 40-42 m. Efter Meddelelse har der for mange Aar siden været bortført mange Læs Jord fra Højen fra alle Sider, derefter ere Siderne skredne ned og staa nu temmelig stejlt, men overalt græsklædte undtagen mod Nord, hvor hele Højsiden staar med uregelmæssige Skred, til Dels stejle og nøgne. - I Vestsiden findes to ældre, helt tilgroede Nedgravninger, den sydlige c. 7 m. lang, 5 1/2 m. bred, den nordligste c. 8 m. l., c. 5 m. bred, begge indtil 1 1/2 - 2 m. dybe. Ifølge Meddelelse hidrøre de fra paabegyndt, men atter opgiven Skattegravning i den nuværende Ejers Bedstefaders Tid. Midt i Toppen er der en tilgroet Sænkning med ubestemte Omrids, hvori voxer et Ahorntræ. Den Sænkning skal efter Meddelse hidrøre fra en Nedgravning omtrent samtidig med de to fornævnte. Der gravedes et brøndlignende Hul, hvori man steg ned ad en Tækkestige. Men en Gang, da Arbejdet var forladt skred Hullet sammen. Skovl, Spade og Tækkestige blev staaende deri, og Arbejdet blev af overtroiske Grunde opgivet, uden at noget var fundet. - Randstene skulle i sin Tid være bortførte fra Højen, nogle vare saa store, at de maatte Slæbes bort af fire Heste. - I den nordvestlige Side af Højen er efter Meddelelse c. 1846 fundet en Urne med brændte Ben omtrent midt paa Højsiden. (Ejendommen er solgt fra Vemmetofte til Arvefæste. Skødet thinglæst 14/1 1868 - Dets " [paragraf] 10 lyder saaledes: "Findes der Oldtidsminder paa Gaardens Grund, undtages Samme for Overdragelse og forbeholdes det Offentlige"). Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1900
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 6 x 30 m. Siderne stejle paa Gr. af tidligere Afgr. N.Siden uregl. I V. to ældre tilgroede Nedgravninger. I Top tilgroet Sænkning. Enkelt Træ paa Toppen. Græsklædt i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor høj med stejle sider. Større indgravninger mod V og NV. Lavning i topen - alt gamle skader. På toppen et træ. Rævegrave mod N. Mål: 5,5x30x30 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links