Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1918118
Sted- og lokalitetsnummer
140110-6
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,6 x 12 m, omsat med en kæde af ca. meterlange, lave randsten. Toppen flad eller let konkav.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj har været pløjet i en længere Aarrække, hvorved dens Krandsstene ere komne tilsyne enkelte Steder. Som Tegningen viser sees her i alt 6. Højens Tværmaal er 17 Al. Jordfylden er nu ikke højere end Krandsstenene. Der findes en lille Samling af Brosteen i dens Midte, men ellers er der ikke noget at bemærke.
1886
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj beliggende på naturlig højning i Hemmed Plantage. Fladt hvælvet, i centrum muligvis en svag sænkning. Omsat med kæde af store (dvs. omkring meterlange), ikke oprejste men liggende randsten, der ved uautoriseret gravning i 1964 er blevet frilagt i en grøftformet nedgravning, der har blotlagt stenenes toppe og (delvis) yderfacader. Den i sagen fremsatte tolkning af anlægget som en "runddysse" er næppe korrekt. Mest sandsynligt drejer det sig om en bronzealders høj med store fodkranssten.
2003
Tinglysning - KUAS, FortidsminderHøj, 0,6 x 12 m, omsat med en kæde af ca. meterlange, lave randsten. Toppen flad eller let konkav.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Modklædt samt bevokset med tre grantræer. Ellers fritholdt for beplantning. Fortidsmindet er kun synligt i kraft af den gravede grøft og fritholdelsen af træer. Enkelte dyregrave i højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links