Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191834
Sted- og lokalitetsnummer
140110-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1886 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, firkantet afpløjet, 20 x 20 x 5 m. Ældre gravning i nordlige del af top og side. Bevokset med gran, i ager. Anselig høj.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] er pløjet saa nær paa alle fire Sider, saa den har mistet sin Fod og sine Krandsstene, der alle ere bortførte paa en nær, som findes mod Øst og er udvæltet. Som vedstaaende Grundrids udviser danner Højen nu en Firkant med temmelig bratte Sider. Der er en ældre Gravning mod Syd og desuden har den en Gravning i Toppen, men det kan dog være tvivlsomt, om den er fuldstændig undersøgt til Bunden. Der vides ikke noget om Sagn eller Fund. En 87 aarig Kone meddeler, at her bode "Dokker" i Højen i hendes Barndom, men da man ikke lod Højen i Fred, saa forsvandt de. Hun har hørt dem lukke Kisterne op og i, mens hun var Barn, men hvor de nu er, veed hun ikke. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStort krater i toppens NØ-side (5 x 5 x 1,5 m.). S-siden uregelmæssigt forgravet. Højen tidligere afpløjet hele vejen rundt. I dette eller sidste år er SV-siden afpløjet i forbindelse med plantning af læbælte, der helt vil skjule højen fra vejen. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Skal genbesigtiges for at afgøre, om der skal rejses §53-sag. De foreliggende oplysninger ikke tilstrækkelige, men sikkert er det, at der ikke er givet tilladelse til læhegnet. Påtalt febr. 1988. F53-3492. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1987: Genbesigtiget. Læhegnet forefindes stadig (med samt den deraf forårsagede, ca. meterhøje, men nu tilgroede afgravningsbrink i V-lige højfod), bestående af hovedsagelig el isprængt tjørn og eg. Planterne er stedvis noget spredtstående (således at der er adskillige "huller" i hegnet) og indtil ca. 2,5 m. høje. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gran og uden læhegn mod vest. Bevokset med græs, krat og store egetræer. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i græs/ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links