Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
310350
Sted- og lokalitetsnummer
190803-98
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/11 1915, gdr. Hans Christian Hansen, Højvang. Diplom. Afmærkn.: MS 1916, Th. Thomsen. Høj, 2,75 x 19 m. Der er plantet på højen. I midt- og sydsiden ret udstrak- te, men overfladiske og tilgroede fordybninger. Noget ujævn. Der er bygget to skure op mod vestfoden, hvorved denne i nogen grad er blevet dækket af opkastet jord. (Ejeren, der er ved at bygge sit nye hjem på grunden lovede at bringe højen i orden). Mærkesten nær fod mod nord.

Undersøgelseshistorie

1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2.75 M. høj, Diam 19 M. Der er plantet noget opad østre og vestre Fod, saaledes at kun en Bredde af 12.50 M. er fri. I Midten og Sydsiden ret udstrakte, men overfladiske og fuldt lynggroede Fordybninger. Noget ujævn, men fuldt lynggroet i Plantage. Smaabirke vokser flere Steder paa Højen. Fredlyst 1915
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,75 x 19 m. Der er plantet på højen. I midt- og sydsiden ret udstrakte, men overfladiske og tilgroede fordybninger. Noget ujævn. Der er bygget to skure op mod V-foden, hvorved denne i nogen grad er blevet dækket af opkastet jord. (Ejeren, der er ved at bygge sit nye hjem på grunden, lovede at bringe højen i orden.). (MS nær fod mod N). FM 10/11 1915. MS 1916. Fredet på matr. 6h!
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerIfølge lodsejer, der har erhvervet ejendommen midt i 1980’erne, har der tidligere været grusgrav på højens østside. Under grusgravningen gravede man ind i siden af selve højen, hvor man fandt en stenkiste, der blev slået til skærver og benyttet til vejfyld i den sydforliggende grusvej. Niveauforskelle i terrænet øst for højen bekræfter at der godt kan have været grusgravning på området, ligesom højens form på østsiden virker afgravet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links