Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
10044
Sted- og lokalitetsnummer
110207-9
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Overvågningsanlæg, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nørtorp Sædegaards Parceller Tingl.: 1/8 1872, Geodætisk Institut. Hele højen. Høj, "Hjertebjerg Høj". Besat omåde. Højen iagttaget i af- stand; den ligger i befæstet anlæg, og værnemagten har op- ført et større stillads (Pejlestation el. l.) på den. GI-sten på toppen. Højen besigtiget april 1959 af dr. M.: Højen synes ubeskadiget, bortset fra lille skår i østsiden. Beplantet med fyr i ny plantage. NMI: 1959: Kunne ikke komme til den p.gr.af militært områ- de. Synes ubeskadiget undt. lille skår i østsi- den.

Undersøgelseshistorie

1872
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Hjertebjerg Høj". Fremtræder nu - efter restaurering i 1949 - 50 - ubeskediget, omend stadig med synlige spor efter afgravning i S-fod. På toppen G.I. - sten fra 1872. Ca. 20 m N for højen står en ca 60 m høj gittermast fastholdt af sikringsbarduner mod V, NØ og SØ. Den beton-ankerblok, der holder den sydøstlige badun, ligger i ager 12 - 15 SØ for højfod. 2 mindre bygninger hørende til Telecom-masten tekniske installation, ligger hhv. 30 m V og 20 m VNV for højen. Området er indhegnet med trådnet og uden offentlig adgang. Bevoksning: 1991: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger bag indhegning, hvor der er opstillet tre antennemaster. Ingen adgang bag hegnet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links