Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
26063
Sted- og lokalitetsnummer
180315-26
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Hjortsballehøj", 4,5 x 45 m. Stor hulning i top fortsættende som kløft i nordnordøstside og sydsydvest- side. Siderne ujævne, alt dog tilgroet. Lynggroet på åben plads i plantage. Mod øst lige ved højens fod en stor stenblok, der også skal indgå under fredningen.

Undersøgelseshistorie

1892
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Museal besigtigelse - Museum MidtjyllandBesigtigelse i forbindelse med anlæg af P-plads foretaget af Hedeselskabet. Den østlige høj, 180315-26, blev hegnet midlertidigt for at hindre knallertkørsel, alle småstier blev opfyldt og vejen omkring højen blev sløjfet. Tophullet jævnes ikke. Ved den vestlige høj, 180315-25, blev småstierne jævnet, tophullet jævnes ikke. En del af bevoksningen på højene skulle fældes. I landskabet omkring højene skulle alle fyr fældes, så der næsten kun stod lyng tilbage.
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Hjortsballehøje", som fritekst, stier, delvis nøgne, op på højen fra N, S, Ø og V, og omkring fordybning i højtop, bevokset med lyng, enebærbuske (store) og få løvtræer, i hedestykke ud mod vej, i plantage. ** Seværdighedsforklaring ** 2 kæmpehøje, meget besøgt. Der bør holdes øje med stierne. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links