Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191416
Sted- og lokalitetsnummer
140609-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Jern, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Hummelhøj". Lille, græsklædt høj i ager, bevokset med enkelte store bøge. Ca. 1,70 x 12 m. I VNV-fod en stor sten, som rimeligvis hører til højen. Der synes at være svage spor af en gammel gravning i nordøstsiden. Iøvrigt er højen smuk og velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Højs Navn gjengives af Beboerne som Humlehøj og som Humblehøj. Den ligger frit og har en smuk Form, desuden er den ubrudt, hvorfor den foreslaaes fredet. Der sees to større Steen mod Sydvest, men de høre vist ikke til Højen, og det samme kan antages om dem mod Nordvest. Højen er beklædt med Græs og overgroet med store Bøge. Fodsteen sees ikke. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHummelhøj. Lille, græsklædt høj i ager, bevokset med enkelte store bøge. 1,70 x 12 m. I VNV-fod en stor sten, som rimeligvis hører til højen. Der synes at være svage spor af en gammel gravning i NØ-siden. Iøvrigt er højen smuk og velbevaret. Tingl 7/6 49.[[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDer iagttoges et oppløjet mørkt kulturlag, ca. 30 x 75 m stort, med et stort indslag af jernslagger, smeltede sandslagger, sintrede/smeltede fragmenter af lerovne samt få skår. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Hummelhøj". Formentlig afpløjet (i ældre tid) i NØ og SØ. Lille brud i V-fod, årsagen uvis. På og foran SV-fod et lille antal store marksten, der dog har ligget der i årevis. Den store sten, som fredningstexten omtaler i VNV-fod, ses ikke, det ovennævnte brud i V-foden kan måske hidrøre fra opbrydning af denne sten? Bruddet er dog skønsmæssigt mindst 8-10 år gammelt. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1991
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum RandersLokaliteten, der er beliggende udstrakt på en Ø-vendt skråning ned mod en fugtig tørvefyldt lavning, må helt klart tolkes som en jernudvindingsplads.
1992
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen måler dog kun ca. 10 m. i retningen N-S og 10 m. i Ø-V. Stenen ved foden i VNV ses fortsat ikke. Højen er bevokset med flere store løvtræer, heraf et udgået og væltet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links