Oversigtsfoto set fra NØ
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281219
Sted- og lokalitetsnummer
160514-4
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Hundshøj", 1,2-1,3 x 10 m, affladet top. I siderne ses flere større og mindre kampesten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, Hundshøj kaldet. Den er nu overpløjet med Undtagelse af en Top, der er 5' høj og 40' i Tværmaal. Højen er for mer end 30 Aar siden udgravet, og efter Sigende fandtes ved denne Lejlighed et Bronzesværd og en Bronzedolk. Endnu viser en større Fordybning tværs over Højen fra Øst til Vest, hvor Udgravningen har fundet Sted. Nogle Sten, der ligge i denne Sænkning, ere samlede fra Marken og henlagte der. Sagnet fortæller, at en Kong Hund skal være begraven i Højen. Bevoksning: 1979: Græs
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Hundshøj", 1,2-1,3 x 10 m, affladet top. I siderne ses flere større og mindre kampesten. Græsklædt i ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hundshøj". Høj. Som tidligere beskrevet mht. udseende. Tilføjelse: Målene rettet. På højen en del henkastede marksten. I NV-siden større bart stykke efter sammenfaldet rævegrav. Beskadigelser: Rydningsplads for sten og andet markaffald, affladning af top. Foto: S/H 06.37.79-SØ. F 07.60.79-SØ. Bevoksning: 1979: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med græs og brændenælder.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links