Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
352132
Sted- og lokalitetsnummer
040307-67
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 17/6 1873, skænket til fredning af hofjægermester A.V. Bech til Valdbygaard. Afmærkn.: MS 1888. Høj med jættestue 2 x 15 m. Af gangen ses 4 dæksten; kam- ret helt forstyrret; 13 større sten ses. Hyld og stor vild rose. 4 randsten i nord. Besked om istandsættelse til Danmarks Naturfredningsforening.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1888
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund, noget beskadiget Høj (med Jættestue), nu c. 7' høj (oprindelig højere), i Nord-Syd 52' bred, i Øst-Vest 46' bred, i Nordsiden ses 12 tildels faldne Randstene. I Højens Top ligge blottede Rester af en Jættestue. Kamrets Retning omtrent Sydvest - Nordøst. Med Undtagelse af den sydvestlige Endesten, der staa paa Plads, og de nærmeste Sidestene i Sydøstsiden, der ere lidt forskudte, ligger alle de til Kamret hørende Stene (med de nævnte ialt 13) forslæbte i Uorden. Længden skønnes at have været mindst 17', bredden mindst 5 1/2'. Kamret har antagelig været helt udgravet. Gangen skønnes at være uforstyrret. Dens fire Dækstene ligger paa Række i Retning Sydøst-Nordvest over en Strækning af 12 1/2' ned ad Højens sydøstlige Side, Gangens hele Længde 15 1/2', af dens Sidstene ses i Nordøstsiden 3, i Sydvestsiden 1. Fredet under 17 Juni 1873. MS. Se Planche 49. Bevoksning: 1983: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Jættestue, 2 x 15 m., af Gangen ses 4 Dæksten, Kamret helt forstyrret, 13 store Sten ses. Hyld og stor, vild Rose. 4 Randsten i Nord.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hyllehøj", 1,7 x 24,0 x 22,0 m... Høj med forstyrret jættestue. Af kammeret ses 3 store dæksten og 15 mere eller mindre udvæltede bæresten i højoverfladen. Gang mod SØ med 4 dæksten samt 1 sten, der lukker gangen. Langs den N-lige højfod ses 11 randsten. Højfoden synes lidt afskåret i gammel tid til alle sider. Højen er under pleje. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links