Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.
Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
23188
Sted- og lokalitetsnummer
140207-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/9 1925, gdr. A.P. Nyhuus. Sølvbæger. Et fritstående, udgravet dyssekammer af polygonal form, 1,45 m højt, 2,10 m langt, 1,80 m bredt. Indgangen mod Ø 0,50 m bred. Kamret dannet af 5 svære, indadhældende bæresten; en mindre sten indskudt mellem 2 bæresten mod SV; svær dæksten på plads, dog kun hvilende på 4 bæresten. 0,75 m jord udenom medindbefattet i fredningen. Matr.nr. 23: Dyssekammer i skel til matr.nr. 22 af Hyllested By. NMI: Meget smuk runddysse som dekl. MS mgl.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en større flad Mark inde mellem høje dyrkede Bakker i Hyllested Bjerge stod forhen en dejlig Runddysse, hvoraf Kammeret endnu er tilbage. Dette prægtige Kammer, der i Skjønhed og Storhed kan maale sig med den fredede Runddysse (Mejekirke) i Nødager S, staar nu ene og ganske frit. Bærestenene ere 5' høje. Den vældige og smukke Overligger, der dækker det store og 5' høje Kammer, er over 3' tyk, saa Dyssens fulde Højde er 8'3". Uden om Kammeret har forhen været 2' Fyld og meget høje Krandsstene, men nu er alt ryddet bort. Indgangen vender mod Øst, men om her har været Gangstene vides ikke. Kammerets Bund er i Flugt med den omgivende Jord og formodes af være urørt. Bevoksning: 1980: Græs
1925
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. Mål: 2,5 x 3,5 x 3,5 m. Pløjer helt til stenene. *** Seværdighedsforklaring *** Meget smukt, stort dyssekammer uden høj. Omgivet af marker hegnet med storslåede stendiger. ************************************************** Genbesigtigelse 11.11.1981: Kniber dog lidt med at holde afstanden (mindste sted 45 cm.). HRK ************************************************** Genbesigtigelse 22.4.1987: Afstandsbestemmelsen om 0,75 cm. negligeres nu helt. Der pløjes indtil 0 cm. fra bærestenene, især i N. JGB Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumEn hyld i åbningen mod øst. Dyregrav udenfor kammeret mod SV.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links