Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34032
Sted- og lokalitetsnummer
190503-96
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Dige (mark), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/2 1945 ændret til matr.nr. 10ao Jerne, Esbjerg Jorder d. 23/10 1973 Høj, 1,75 x 18 m. I midten hul til bunden. Fod og side i Ø skråt afgravet. V-fod afskåret af vej. Fordybninger i S-siden, der delvis er afgravet. Be- vokset med gyvel og delvis tilplantet med løvtræer.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2003
Museal besigtigelse - Esbjerg MuseumCa. 2 meter høj, højest i nordvest og nord. 13 meter i diameter V-Ø og 18 meter i N-S. Stærkt mishandlet. Gravning ført ind fra SØ-foden til toppen. I nord- og sydsiden også en del mindre afgravninger. Græsbevokset med større eller mindre æøvtræer på siderne, tæt brombærkrat på sydsiden.
2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2004
Museal restaurering - Esbjerg MuseumPå selve højen er et par større popler fældet og brombærkrat fjernet, hvorimod de restende bøgetræer er ladt urørt. På den afgravede højtop samt Ø- og S-siden er fyldt ca. ½ meter muldblandet ler. Højen tilsås med græs. Højen er nu ca. 2,5 meter høj.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links