Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
271142
Sted- og lokalitetsnummer
160515-95
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højen overpløjet. Fredningen ophævet ******************************* Højrest, 3 m høj, 6 m bred og 15 m lang; østlige halvdel sløjfet; står med stejle, nøgne brinker; i østsiden 2 kartoffelkuler. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1895
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest, 15 x 6 m, 3 m høj. Østlige halvdel sløjfet, står med nøgne brinke. I Ø-siden 2 kartoffelkuler. Græs i ager.
1967
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1967
Museal udgravning - Horsens Museum
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2000
Museal forundersøgelse - Horsens MuseumForud for anlæggelsen af omfartsvej landevej 542 sydvest for Østbirk By blev forundersøgt et areal udpeget på baggrund af rekognoscering, arkivalsk kontrol samt topografi. Ved prøvegravningen fremkom få anlæg, heriblandt to kogegruber samt to stolpehuller. Søgegrøften forløb øst for gravhøjen med SB-nr. 95. Højfyld sås i et profilsnit som et ekstra, muldet pløjelag.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links