Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201755
Sted- og lokalitetsnummer
140113-89
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst 1987: ********************** Høj, ca. 13 x 15 m. Største højde ca. 1,5 m. Højens centrale del er et gam- melt krater, dog ikke til højbund. Foden afpløjet, især i V, hvor stenkon- centrationer i højfylden træder frem. Højen ligger på skrånende terræn. Træ- og kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en høj naturlig Runding sees Resten af en Steenknold. Det lader til at Mindesmærket har været 20' i Gjennemsnit og 3' høj tætpakket med Haandsteen og Brosteen. Nu er den største Deel pløjet, og Stenene ere afsamlede. [[1946: Hele det indre og den vestl. Tredjedel bortgravet. Kærnen er af haandstore Sten. Foden afpløjet hele Vejen rundt. Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Klavshøj", Højrest, hele det Indre og den vestlige Trediedel bortgravet, Foden afpløjet hele Vejen rundt, hvorved det ses, at Kærnen er af haandstore Sten, kratbevokset i Ager.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2017:55, Status: C
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Som beskrevet. Top let konkav - i en bræmme rundt langs kant væsentligst gamle marksten. 21.10.86. M.B. og JGB: Høj, største længde ca 15 m, højde 1,5 m (på skrånende terræn). Foden afpløjet, især i V, hvor stenkoncentrationer i højfylden træder frem. Centrale del er et gl. krater, som dog ikke går til højbunden. Enkelte små gamle markstensdynger. Fredes. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Ca. 13 x 15 m. Største højde ca. 1,5 m. Højens centrale del er et gammelt krater, dog ikke til højbund. Foden afpløjet, især i V, hvor stenkoncentrationer i højfylden træder frem. Højen ligger på skrånende terræn. Træ- og kratbevokset i ager.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance, fredningsdokument samt kort af apr.-jun. 1987 fra Skov- og Naturstyrelsen. Modtaget på N01 d. 8/7 1987. Ang. fredning af en høj. Jvf. SNS F. 53-3090. Sb. 14.01.13-89.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligner dog en regulær høj i dag. Helt groet til med krat og træer - intet græsdække. Beliggende i udyrket areal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links