Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
211730
Sted- og lokalitetsnummer
140113-83
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj afmeldt ***************** Høj, Trillinghøj med de sløjfede sb. 83a mod V og sb 83c mod S; kun den østlige trediedel står, resten er styrtet i en grusgrav, lynggroet i ager; umålelig. (1986, MB) kun lidt tilbage.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer er to sammenbyggede Høje [sb. 83A-B] imellem hvilke ingen bestemt Grændse kan angives. Tvillinghøjen er smukt lyngklædt og ved en høj Beliggenhed tager den sig godt ud. Dens Retning er fra N.V. til S.O. I dens vestligste og højeste Deel [sb. 83A] har den et gl Brud, men da dette kun er 9' br. og 1'6" dyb, saa har det ingen Betydning. Mellempartiet og dens østre Deel [sb. 83B] er ubrudt. Sydlig for østre Parti og i Forbindelse dermed sees en anden lille Høj [sb. 83C], der er 26' i Gjennemsnit og henved 3' høj. Fodstene træder ingensteds frem i Rækker, men man seer smaa og større Brosteen i Række eller Lag ved dens Fod og i dens Brud, ligesom de tydeligere træde frem i den lille Høj mod Syd [sb. 83C]. [[83a. Den vestl. Høj er nu helt sløjfet i Grusgrav.]] [[83b. Den østl. er for 2/3's Vedkommende i Grusgrav, østl. Tredjedel staar endnu. Frigivet 1946.]] [[83c. Den sydl. sløjfet i Grusgrav.]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Trillinghøj med de sløjfede Sb. 83a mod V og Sb. 83c mod S, kun den østlige Trediedel staar, Resten er styrtet i en Grusgrav, lynggroet i Ager, umaalelig.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2117:30, Status: C
1946
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSamlesag, Sb. 83 A-C. Korrespondance af 1948-49 ml. N01 og lodsejer. Ang. sløjfning af trillingehøjene. Jvf. N01 345/47 og N01 345/49.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKun lidt tilbage af højen.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er væk.
2010
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links