Oversigtsfoto mod Ø
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
211724
Sted- og lokalitetsnummer
140113-75
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18/9 1917, gdr. H.J. Lassen Diplom Afmærkn.: MS, vistnok opstillet ca. 1890 af lærer Nissen, Ramten. "Daasen", langdysse, 1,75 x 17 x 24 m. 2 kamre: Af det vestlige ses den nordre bæresten, samt en mindre, væltet sten; randsten: I N 6 (væltede), i S 6 (væltede), i Ø 3 (væltede), i V 3 (1 står), alle meget store; græs- og krat- groet i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssen, der er beliggende paa Præstegaardsmarken, findes paa en høj Bakke 154' over Havet. Bakken er smukt afrundet til alle Sider, hvilket bidrager til at gjøre Mindet anseeligt og synlig i en vid Omkreds. Dyssens Retning er Øst Vest, hvi den har en Længde af 60'. Dens Brede er 32'. Af Kamrene, der have staaet c 10 Skridt hvert fra sin Ende og med 6 Skridts Mellemrum, findes kun en Bæresteen af hvert. Disse Bærestenes Stilling give tydelig tilkjende, at de begge ere Bagstene hver til sit Kammer. Da baade Overliggere og Resten af Bærestenene ere borte, kan Kamrenes Form eller Størrelse ikke opgives. Gravningerne betegne begge Steder Pladsen. Ifølge Meddelelser har her været store Kamre. Gangstenene til begge Kamre ses liggende i Randen mod Syd. Det er temmelig sikkert at alle Krandsstenene have været liggende undtagen en mod Vest. Endestenene i Krandsen ere her som sædvanlig de største. Fylden ligger i en smuk afrundet Form og er lyngklædt. [[Uden Deklaration [?] Dekl 1917]] [[M.S.]] [[1946: Uforandret.]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFundet som beskrevet. Randstenene kan ikke ses pga. krat. FM-sten på toppen. Højen måler 24 m. Ø-V og 17-20 m. i N-S.
2010
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links