Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211731
Sted- og lokalitetsnummer
140113-105
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

1946: Runddysse, 9 m i diameter, 0,8 m høj, af kammeret ses 1 bæresten i NØ; randsten: 1 står, 4 væltede; lynggroet i plantage. 1987: Runddysse. Højen 1,4 x 12 m. Af kammeret ses 1 bæresten i NØ og af randsten 1 stående og 2 væltede. I skovbryn.

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 9 m i Diameter, 0,8 m høj, af Kammeret ses 1 Bæresten i NØ, Randsten: 1 staar, 4 væltede, lynggroet i Plantage.
1946
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2117:31, Status: C
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse. Højen 1,4 x 12 m. Af kammeret ses 1 bæresten i NØ og af randsten 1 stående og 2 væltede. I Skovbryn.Ved fredningsberejsningen i 1946 blev en hidtil uregistreret megalitrest forvekslet med den allerede sløjfede sb.nr. 71, som lå nordvest derfor. Sb. 71 fik fredningsnummer 2117:31 (C-høj), og kortafsætningen blev følgelig ændret. Ved besigtigelsen godtgjordes det, at der er tale om to forskellige megalitgrave, og 2117:31 har nu fået nyt sb.nr. 105
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance, fredningsdokumenter, besigtigelsesrapporter og kort m.v. af aug.-okt. 1987 fra Skov- og Naturstyrelsen. Modtaget på N01 d. 28/10 1987. Ang. fredning af en hidtil ureg. runddysse. Jvf. SNS F. 53-3112. Sb. 14.01.13-105.
2007
Museal restaurering - Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og MiddelalderRunddyssen blev ryddet for krat og træer. Græstuer omkring højfoden blev fjernet. Græstørven blev brugt til at regulere højen. Se beretning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. I forbindelse med kammerets bæresten (1 stk.) ses 5 mindre sten. Bevokset med græs, krat, gyvler samt en eg mod vest. 3 randsten (2 mod vest og 1 mod nord). Dyregrave i højen. Beliggende i skovstykke på golfbane.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links