Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34269
Sted- og lokalitetsnummer
020101-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rester af lille gangbygning i Klosterskoven. Af kamrets side- sten kun endesten mod V. samt hjørnesten ved gangen, som går mod SØ og består af 2 par sidesten. Over midten af graven stor dæksten. Bev. med enkelte store bøge. Lav jordhøjning 5 x 5 m.

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Klosterskov. Rester af en lille Gangbygning. Af Kamrets Sidestene er kun tilbage en Endesten mod Sydvest, samt en Hjørnesten ved Gangen. Af en kort Gang er to Stene paa hver af Siderne tilbage. Over Midten af Graven ligger en stor Dæksten. Kammerets Længderetning har været NØ til SV. Det har omtrent været 4 1/2 Meter langt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1901
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af lille Gangbygning i Klosterskoven. Af Kamrets Sidesten kun Endesten mod V samt Hjørnesten ved Gangen, som gaar mod SØ og bestaar af 2 Par Sidesten. Over Midten af Graven stor Dæksten. Bev. med enkelte store Bøge. Lav Jordhøjning 5 x 5 m.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuetomt, højmål ca 1x10x10 m. Kammer: muligvis 3 bæresten i N-S retning, herover en dæksten, der hviler på den ene. Vinkelret herpå en gang i Ø-V'lig retning med 2 par gangsten. Dæksten rager ca 1 m op over højtoppen. Skovvej fører tæt forbi anlægget, og vegetation er afslidt flere steder. Der er omtrent 900 m til offentlig vej, ligger ret højt, mod V en lavning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links