Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29303
Sted- og lokalitetsnummer
020310-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: M.P. Høj, ca. 10 x 1 m, hvori en lille hellekiste med 4 sidesten i SV-siden, 4 i NØ-siden og en endesten mod NV.

Undersøgelseshistorie

1914
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUmiddelbart Ø f Kofoedsminde (nu Smutgærde) en stensat kiste, udgravet 1914 uden fund.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 10 x 1 m., hvori en lille Hellekiste med 4 Sidesten i SV-Siden, 4 i NØ-Siden og en Endesten mod NV.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen knapt nok erkendelig. Har oprindelig ligget på plateaurand over stejl skrænt. På plateauet en veltrimmet græsplæne og på skrænten en rest af gammel bøgeskov. Grænsen mellem plæne og bøgeskov vistnok forskudt i forhold til tidspunktet for blå kort, da skellet nu forløber ca 6 m vest for højens øst-fod, ca 1 m fra vest-enden for sænkningen efter kisten, så højens vestside må antages afskåret. Kan i dag kun erkendes som høj, når den ses fra øst længere nede ad skrænten. Kisten kunne kun erkendes som en ca 2,5 x 0,75 m stor sænkning, ca 30 cm dyb. Det kunne i mangel af stenspyd ikke afgøres, om kisten blot var dækket af nyere muldtilvækst, eller om den var fjernet. Det sidste forekommer dog mere sandsynligt. Er kisten til stede, bør den oprenses. Er den væk, kunne højen frigives. Husene synes opført mellem 1965 og 1976. De var der sandsynligvis ved nævnsmødet i 1976 (SEA deltog herfra). 29.3. 1989 Kistestenene kan erkendes med stenspyd, men de er dækket med jord. ** Seværdighedsforklaring ** Helt useværdig som den er i dag. Er kisten til stede, kunne den i oprenset form være af nogen interesse. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links