Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
400913
Sted- og lokalitetsnummer
220203-11
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Løjt Kirkeby, art. 498, kortbl. 3, parcel 30. Runddysse med rest af dyssekammer. Jordhøj 0,75 x 8,5 m med ujævn overflade. Hul i top, diam. 3 m, 0,7 m dybt. Inden for hullet står 2 sten i ret vinkel mod hinanden, skråt indadhældende. Den nordlige sten er 1 m bred, 0,7 m tyk, den vestlige 1,2 m bred, 0,8 m tyk; jordfri højde ca. 0,5 m. Et brudstykke af den kløvede dæksten (1,1 x 0,7 m) ligger ved højningens fod mod sydøst. Midt på sydsiden ligger 3 indtil 0,8 m lange sten. Bevokset med ungbøg; i skov.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af et Dyssekammer, vistnok opr. en Runddysse. To svære Sten staar i ret Vinkel mod hinanden, skraat indadhældende, og omsluttet af en rund Højning, 10 m br., 2/3 m h. Af Stenene er under 0,90 m. synlig indvendig. Se Fot. Pl. V. Ved Højningens Fod ligger mod Sø det halve af den sprængte Dæksten, 1,20 x 0,70 m.
1921
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse med rest af dyssekammer. Jordhøj 0,75 x 8,50 m med ujævn overflade. Hul i top, diam. 3 m, 0,70 m dybt. Inden for hullet står 2 sten i ret vinkel mod hinanden, skråt indadhældende. Den nordlige sten er 1 m bred, 0,70 m tyk, den vestlige 1,20 m bred, 0.80 m tyk, jordfri højde ca. 0,50 m. Et brudstykke af den kløvede dæksten (1,10 x 0,70 m) ligger ved højningens fod mod SØ. Midt på S-siden ligger 3 indtil 0,80 m lange sten. Bevokset med ungbøg i skov.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links