Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
180945
Sted- og lokalitetsnummer
130908-42
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 2800 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 2800 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 401 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 10 m. Græsgroet, i hede. Stort, tilgroet krater.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1891
Privat udgravning - Viborg Museum"... en lille Høj, som ... var ødelagt med en rund hul ned i midten, men ved at undersøge den fandt jeg en Urne som stod til Øst. her var lige sat nogle Sten om den. Dens Størrels 7 Tommer vide 11½ Tommer (lig en Ballje) en ? Sten til Dæk over den lige under Grønsværet. her fandtes Ben af et brændt Lig ingen Oldsager. Lige ved siden af til Øst stod der 4 Sten med overlæger, her var hverken ? af Ben eller Oldsager men ved at undersøge længre ned var her en Grav hvori laa et udbrændt Lig. Gravens længde var Toa Tammer lænde vide Toa Tommer.". Afskrift fra notat af Hans Bøgeskov.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2017
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumHaderup Museum har en samling notater skrevet af Hans Bøgeskov, der sidst i 1800-tallet var aktiv amatørarkæolog i bl.a. Låstrup sogn. I 2017 lånte VSM notaterne og oplysningerne fra relevante notater blev anmeldt til Fund og Fortidsminder. ... Det er lidt usikkert om "den lille høj" Bøgeskov gravede i er 130908-42 eller en anden øst for 130908-43 beliggende høj, der i så fald er helt væk. ... De tre grave Bøgeskov fandt i østsiden kan ikke dateres med sikkerhed. Den stenomsatte urnegrav er mest sandsynligt fra yngre bronzealder (el. tidlig førromersk jernalder), den (lille? stenkiste samt graven med et ubrændt lig er form. fra yngre stenalder eller bronzealder.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links