Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
221648
Sted- og lokalitetsnummer
141101-67
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1936 "Lille Bavnehøj", 24 x 5 m; tilgroede småhuller og rævegrave flere steder i overfladen; sydl. del bortgravet, nu tilgroet; den nuv. S-fod pløjes nu så tæt, at der er ved at danne sig en ny, nøgen skrænt!!; Græs- og kratgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Baunehøj, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H. Højens Gjennemsnit er 72'. Den er brudt og maaskee endog ogsaa bundbrudt. Mod Syd har den mistet en Deel (a). Fylden er lys og 1' nede er den afdækket med et Lag Brosteen, og atter 3 a 4' nede har den et Lag tildeels sluttende Koltringer. Fodstenene ere større Koltringer. Højden kan ikke bestemt opgives, da Højen er ubestigelig paa Grund af Torn og Buske. [[Fredlyst. Dekl. tingl. 30/10-1935]] [[M.S. 1936.]] [[1946.: 5 m høj., S-foden pløjes for nær, tilgroede Smaahuller og Rævegrave flere Steder.]] Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLl. Bavnehøj, 24 m i Diameter, 5 m høj, tilgroede Smaahuller og Rævegrave flere Steder i Overfladen, sydl. Del bortgravet, nu tilgroet, den nuv. S-fod pløjes nu saa tæt, at der er ved at danne sig en ny, nøgen Skrænt!! Græs- og kratgroet i Ager. [[FM. 30/10 1935 MS. 1936.]]1946.: 5 m høj., S-foden pløjes for nær, tilgroede Smaahuller og Rævegrave flere Steder.
1946
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 780/46. Sb. 14.11.01-67. Under Fredningsberejsning 1946 konstateredes det, at "Lille Bavnehøj" ved Rønde, Sb. 67 af Bregnet, der er F.M. 39/10-1935, M.S. 1936, mod Syd nu pløjes saa nær, at der er ved at danne sig en nøgen Skrænt. Stedet er paa Kalø Hovedgaards Avlsjord, og Hovedgaarden er p.t. sat under Statsadministration, men Klager vedrørende den daglige Drift, som dette vel maa henhøre under, kan sendes til: Kalø Godskontor pr. Rønde. København, 11/10-46. P. Simonsen. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 15/10 1946 ml. Kalø Godskontor, Rønde, og N01.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Lille Bavnehøj". Mål: 4,0 x 25,5 x 24,0 m., længde i N/S. Overfladen og især toppen noget ujævn som følge af tidl. afgravninger og rævegrave. Siderne ret stejle og vil form. skride ud ved tættere pløjning. Krattet meget tæt. Den på kartotekskortet omtalte frisk fremstående skrænt er eftergroet. Affald: Langs S-foden henligger en del marksten. Aftalt med forvalteren på Kalø Gods, at denne får tilsendt en samlet oversigt over evt. påtaler vedr. fortidsminderne på ejendommen. Koncept vedlagt. ** Seværdighedsforklaring ** Højen ligger på et af egnens højeste punkter med fin udsigt mod Tirstrup-sletten mod N og Kaløvig/Århus-bugten mod S samt dele af Mols Bjerge. Kunne ved tinglysning af adgang og evt. plejning fungere som udmærket udflugtsmål. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sten mod syd dog ikke synlige. FM-sten mod NØ. Tæt bevokset med krat og træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links