Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221647
Sted- og lokalitetsnummer
141101-78
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Dibbelbjerg", 1,7 x 15 m; V-fod i grusgrav; lille, tilgroet hul i top; SØ-lige del meget omrodet; græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPlads for en Høj, Rønde B, Bregned S, Østerlisbjerg H. Her har forhen staaet en mellemstor Høj, som nu er dyrket og udslæbt. Der vides ellers ikke noget om den. Jordblandingen i Midten tyder paa et Brud, men om Fund vides intet. [[1946.: "Dibbelbjerg", Høj, 15 m br., 1,7 m h., V-fod i Grusgrav, lille, tilgroet Hul i Top, SØ-lige Del meget omrodet. F.M. 1946.]] Bevoksning: 1987: Græs og Løvkrat.
1894
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1894
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Dibbelbjerg", Høj, 15 m i Diameter, 1,7 m høj, V-fod i Grusgrav, lille, tilgroet Hul i Top, SØ-Del meget omrodet, Græs i Ager.1946.: "Dibbelbjerg", Høj, 15 m br., 1,7 m h., V-fod i Grusgrav, lille, tilgroet Hul i Top, SØ-lige Del meget omrodet. F.M. 1946.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 1253/57, 1232/58. Sb. 14.11.01-78. Brev af d. 19/12 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01. Ang. forkert afsættelse af høj. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 19/12 1957 og d. 15/1 1958 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt (v. Dommer A. Fog, Mariager), og N01.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,5 x 18,0 x 8,0 m. Stærkt forgravet i ældre tid. NV-foden går i ét med kant af gammel grusgrav. Desuden synes der at være sket afgravninger i NØ, SØ og muligvis Ø, således at højen idag nærmest fremstår som en langagtig, meget ujævn højning orienteret Ø/V. En del af denne højning kan meget vel bestå af afgravet og deponeret jord fra grusgraven i NV. Det er således meget vanskeligt at definere højen bare nogenlunde. Man må nøjes med at gå ud fra, at i hvert fald en del af højningen rummer en intakt rest af den oprindelige høj. "Højen" har indtil for nylig (1986?) været dækket af slåenkrat på næsten hele Ø-siden. Dette er nu ryddet (omend under tæt nyopvækst af stødskud), hvorved det tydeligt ses, at såvel toppartiet som Ø-siden er næsten uden urte- eller græsvegetation. Denne vil formentlig komme i løbet af 1987. Der har været afbrændt bål på toppen. Et omgivende, levende hegn er i hele sit forløb på Ø-siden af højen afsvedet (og dødt) ved markafbrænding. Alt i alt: Et usædvanlig deformt, hæsligt og mishandlet (men smukt beliggende!) fortidsminde. Bevoksning: 1987: Græs og Løvkrat.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden bål på toppen og uden levende hegn mod øst. Bevokset med græs og krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links