Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282714
Sted- og lokalitetsnummer
010511-37
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Hellekiste i overpløjet høj. Kistens længde 3,50 m (Ø-V), bredde 1,15 m. Den er dannet af 17 sten + 5 ret svære dæksten.

Undersøgelseshistorie

1938
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFire overpløjede Høje [sb.37B-E], i den næstnordligste Stenalders Hellekiste [sb.37C].
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHellekiste i overpløjet Høj. Kistens Længde 3,50 (Ø-V), Bredde 1,15 m.. Den er dannet af 17 Sten + 5 ret svære Dæksten.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHellekiste i overpløjet høj. Hellekisten består af 17 bæresten og 5 dæksten og er orienteret Ø-V. Kammeret er delvist jordfyldt. V for vestligste dæksten ligger en sten, som ikke synes at høre til kisten. De to østligste dæksten ligger ikke på plads, men ligger umiddelbart N for kisten. Skaden bør repareres af fagfolk. 18.04.89 Højen er ca. 14 m. i diameter og er 0,5-1,0 m. høj, største højde i Ø p.g.a. opkastet fyld fra kistehullet. Højen ligger i opgivet ager, nu opdyrket græsmark (uden hegn). N for højen, op til højfod, dyrket mark. Fra højen et vidt udsyn M.B. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Højen og kisten udgravet af C.J. Becker. Den høj, der ses i dag, er sandsynligvis fyld fra udgravningen. Tinglysningen udvides ikke. M.B. Bevoksning: 1982: Græs
2006
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - FolkemuseetBesigtiget og fotograferet af museet i 2006. Da hellekisten stadig eksisterer skal museet venligst anmode Kulturarvestyrelsen overveje en fredning af den.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links