træ på højtop
.
set fra nordvest
.
set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370719
Sted- og lokalitetsnummer
200207-238
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Stursbøl, art.nr.4, k.bl.2, parc.59/39, bd.II, bl.44: Høj i skel til Mojbøl, art.16, kortbl.8, parcel 75/22. Beskrivelse af højen på Mojbøl, art.16: Høj, 2 x 8 x 13 m, i skel mod Oxenvad sogn. Kun 2 m af de 8 m i bredde hører under Øster Lindet sogn. Foden i syd-sydvest overpløjet, og siden viser uregelmæssigt stejlt fald. Lyng- og græsklædt. Beskrivelse af højen på Stursbøl, art.nr.4: Høj, 1,5-1,6 m høj, 12 m i N-S, 6-7 m i Ø-V. Meget ujævn overflade. Lyngklædt, i granhegn. Højen, der ligger i sogneskel, oprindelig meget større, men ca. 2/5 - på Ø.Lindet-siden- er overpløjet. Fredes efter sin beliggenhed.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1,75 m x 12 m. Afgravet mod NV. og SØ. I Toppen et dybt Hul. Her er fundet 2 Urner med brændte Ben og en Jærnnaal. (Overført fra 200207, sbnr. 62)
1924
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 8 x 13 m, i skel mod Oxenvad sogn. Kun 2 m af de 8 m i bredde hører under Øster Lindet sogn. Foden i SSV overpløjet, og siden viser uregelmæssigt stejlt fald. Lyng- og græsklædt.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links