Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
370721
Sted- og lokalitetsnummer
200108-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Pælerække (uspecificeret), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav og matr.nr.: Majbøl, kortbl.6, art.6, parc.49/18 og Majbøl, kortbl.6, art.58, parc.55/8. Majbøl, kortbl.6, art.58, parc.55/8 : Højrest i dige til skel kortbl.6, art.6, parc. 49/18 af Majbøl, Øster-Lindet sogn. Højrest i dige, 2 x 4 x 16 m. Siderne bortgravede i N og S og står helt stejle. Det øvrige af højen bortpløjet. Græsgroet. Tidl. C-høj, kan ikke erkendes i terrænet 15.11. 1989/BP

Undersøgelseshistorie

1926
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en rund Høj, indtil 2 m høj, bevaret i et Dige. Størstedelen af Højen er pløjet ud Nord og Syd for Diget.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest i dige, 2 x 4 x 16 m. Siderne bortgravede i N og S og står helt stejle. Det øvrige af højen bortpløjet. Græsgroet.
1962
Beskadigelse/hærværk - Haderslev Museum
1962
Museal udgravning - Haderslev Museum
1962
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af høj inden sløjfning. Højen bestod af to byggefaser. Den ældste fases primærgrav var ikke bevaret, men kun en sekundær jordfæstegrav fra ældre bronzealders per.II. Den yngre højfase dækkede over to urnegrave fra yngre bronzealder samt nogle pælehuller, der var stukket ned i denne fases højfyld. Pælehullerne kan muligvis stamme fra risgærder. Under højen fandtes ardspor.
1984
Uspecificeret aktivitet - Det Kulturhistoriske Centralregister
1984
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske Centralregister

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links