oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra VSV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302616
Sted- og lokalitetsnummer
010202-177
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Høj, 3,5 x 25 m. Mod Ø i højen støre sænkning, mod V mindre sænkning. Nordligt i højen en jættestue, hvoraf ses 2 dæksten over kammer og 2 over gang. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen østre Magsdys [sb.177] er en af en anselig jordhøj indesluttet gangbygning. Højen er 200' i omkreds og har, som det endnu ses imod øst, været omsat ved foden med større stene. Fylden er meget sten- og flintskærveblandet. Selve gangbygningen tegner til at være af anselig størrelse, den er ikke udgraven, men flere af dækstenene, der have været tilsyne ovenpå højen, ere blevne framgravne og bortførte. Kammeret, hvis dækstene alle synes bortførte, synes at være 15-16' l. 6'-7' br. Af gangens dækstene, der ligger ned ad højen mod øsø ere 2 af, som det synes, oprindelig 3 bevarede. Den yderste af disse, oprindelig den mellemste, bærer på den flade overside, en til dels bortsprængt fure på kryds over stenen af denne form: [skitse] 2 al. l. 2"-4" br., 2-6" dyb. (smlgn. Dalby Krogstrup sogn matr.no. 11- og Venslev marker matr.no.22[sb.183-194]- Denne gangbygning er fredet af kancelliet se Ant. Ann. I 348. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 25 m. Mod Ø i Højen større Sænkning, mod V mindre Sænkning. Nordligt i Højen en Jættestue, hvoraf ses 2 Dæksten over Kammer og 2 over Gang. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuehøj på jordsokkel, bedømt ud fra dækstenenes niveau over omgivende markflade. Højfod kunne dog intetsteds konstateres, men må antages at ligge ca. 1 m over markfladen. Kammeret står i kratersænkning i NØ. Det er ompakket med store sten, som ses, hvor rødder har blotlagt højens indmad. Tæt overgroet med lave, knudreder løvbuske. toppen og dele af N-S-side dog græsklædt. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke ofentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i S. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links