4650 kammer. Set fra SØ.
.
Foto, oversigt
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46211
Sted- og lokalitetsnummer
070503-2
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/10 1892, Anders Knudsen Aflangt stenkammer med 4 bæresten i NV-siden, 4 i SØ. 3 dæksten. Græs og hyld i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLevninger af et Steenbygget langagtigt Kammer af samme Slags som Kong Svens Grav ved Pederstrup, paa forholdsviis lidt høiere Terrain. Kammeret ligger i Retning SØ-NV. Tilbage ere otte Sidestene, fire paa hver Side, og fire Anselige Overliggere, af hvilke den ene er nedstyrtet fra sin oprindelige Plads. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflangt Stenkammer med 4 Bæresten i NV-Siden, 4 i Sø. 3 Dæksten Græs og Hyld i Ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMegalitanlæg. Beskrivelse : Højens mål : ca. 7 m i diam., 3/4 m høj. I højen 1 kammer, orienteret tilnærmelsesvis SV-NØ. Kammeret er underligt amputeret, virker ikke originalt. Ingen spor af gang. Kammerets mål : længde ca. 4 m, bredde ca. 1,75 - 2 m. Overliggers højeste overflade et par m over markflade. Umiddelbart kunne anlægget virke trapezformet, men stenene i øst er skredet, kun de 2 vestligste par er i original position, så sikker erkendelse ikke mulig. (Virker bredest i vest). Antal sten : 4 bæresten i NV-siden, 4 i SØ-siden, 3 dæksten in situ. Beskadigelser : Der er pløjet meget tæt om anlægget. Se endv. Beskrivelse. Hyldetræ vokser op af kammeret, som vil kunne få anlægget til at forrykke sig. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt anlæg i et område, der i dag er næsten blottet for megalitter. Vigtigt for problemet : kystliniens forløb i oldtiden. Der må være nogen øget færdsel i sommertiden. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links