Oversigt - set fra nordvest.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1009170
Sted- og lokalitetsnummer
110703-96
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Højtomt, kun nordlige rand tilbage. Lyng i hede. 1987: Høj, 2,0 x 12,0 m. Forgravet. I plantage.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.] 38-39. Smaa Høie. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Diam. 12,50 M. Ganske ødelagt, kun den nordlige Rand staar tilbage, stærkt afskaaret ved Foden, 1,70 M. høj. Lynggroet i Hede. Ved Foden er i S.Ø. 3 Huller i Jorden efter Sten: a) kvadratisk, Siderne 0,90 M. lange. b) 1,40 M. langt, 1,30 M. bredt. c) rundt, Diam. 1 M. - Ca. 50 Skridt nøjagtig Ø. for disse ses i Bakkebrynet en Række Huller efter Sten, af hvilke 6 ligger i en Linje, der gaar i Retning N. til S.: d) rundt, Diam. ca. 3,50 M. Endnu med Brudstykker af Stenen. e) 0,90 M. langt, 0,70 M. bredt. f) 1,40 M. langt, 1,20 M. bredt. Endnu med Brudstykker af Stenen. g) rundt, Diam. ca. 0,80 M. Endnu med Brudstykker af Stenen. h) 1,80 M. langt, 1,20 M. bredt. Endnu med Brudstykker af Stenen. i) rundt, Diam. 1,30 M. k) 1,70 M. langt, 1,40 M. bredt. l) rundt, Diam. 0,50 M. m) 1,50 M. langt, 0,60 M. bredt. n) 3,20 M. langt, 2,20 M. bredt. Man kan af Hullerne ikke ganske slutte sig til Stenenes Størrelse, da hine øjensynlig er blevet udvidet noget ved disses Bortfjernelse. - Der kunne ikke oplyses andet herom end, at der engang havde været "saa mange store Sten". Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
1924
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjtomt, kun nordlige Rand tilbage. Lyng i Hede.
1943
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 1009:170, Status: C
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFredes. C-høj. Højtomt. Top og S-side forgravet, siderne hele vejen rundt ligeledes. Restaureres ? MB. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 2,0 x 12,0 m. Forgravet. I plantage.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links