Fortidsminde set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41151
Sted- og lokalitetsnummer
090429-6
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse på lille højning, ved vandet. Højen 7-8 x 0,7-0,8 m, flad ovenpå, går mod N og Ø o. i eet med terrænet, indgrav- ning i vestsiden. O. ved midten et rektangulært dyssekammer orient. i SSØ-NNV, 3 sidesten, åbent mod S, 0,7 x 1,4 m. Stenene rager indtil 0,5 m op over højfladen. I højens sydl. og østl. side ses ialt 9 tildels meget store randsten, på plads, enkelte lidt udskredne. Græsklædt m. flagstang. NMI: Kammeret nu (1947) dækket af en lille buttet overlig- ger, delvis nedskreden i kammeret; men det oplyses, at det ikke er den oprindelige overligger, men en ved stranden funden sten, der for ca. 18 år siden er slæbt op og lagt over kammeret; bør fjernes, og hele dyssen eventuelt restaureres.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Beskadigelse/hærværk - Fyns Stiftsmuseum
1979
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1979
Museal besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMegalit med delvis intakt forløb af randstenskæde mod S, hvor der ses 6 store randsten in situ. Højfylden delvis intakt, idet anlægget fremtræder som en kuplet højning tæt overgroet med et vanskeligt gennemtrængeligt krat af Rosa Rugosa og lidt hyld. Bevoksning bør fjernes. Højen ligger umiddelbart ud til strand, hvorfra adgang i givet fald er mulig. I højoverfladen rest af megalitgrav i form af 4 sten, hvoraf ihvertfald 2 bæresten og 1 dæksten plus 1 uvis. Det kan være et dyssekammer med åbning i SSØ (sikre bæresten i V og N), men kunne også være rester af gangen i en jættestue. 3-4 m Ø for stenene står nemlig 3 (overender af) tilsyneladende store, dybtstående sten, som kunne være opragende bæresten af et jættestuekammer. I dette er nedgravet en granitsokkel med en flagstang. Helt ind til randstenene i S (mindre end 1 m fra disse) er et relativt nyopført sommerhus m. built-up tag og tilhørende haveanlæg strækkende sig ind på højområdet. I sydvestlige højfod en mindre indgravning, tilsyneladende til oplægning af en tømmerflåde. Spredt affald (flasker, plastic) rundt omkring på højen. En gammel træbænk på oprindelig jordgravede pæle (nu overrådnede) står henover kammer(resten)s vestlige sten men kan let fjernes. Meget store, tildels kløvede sten udlagt som kystsikring på stranden vest for højen kan oprindelig stamme herfra. Mål: 1,8x17x15,5 m. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links