Oversigt - fra SV
.
Oversigt af kammer - fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27288
Sted- og lokalitetsnummer
010501-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 30 m. Ca. 10 m fra nordsiden står den vestre del af en jættestue orienteret Ø-V, bestående af 9 sidesten og en ved enden nedfalden sten (dæksten). Af gangen, der udgår mod syd er et 9 m langt stykke tilbage. Stykket nærmest kammeret mangler. I gangens østside 7 sten, i dens vestside ses 4 sten. I samme høj har stået en anden jættestue vester for den første, deraf er 1 endesten af kammer og et 7 m langt af gangen tilbage. Gangen udgår mod syd, 7 sten ses i dens østlige side, 4 sten i dens vestlige side. På flere steder på højen ligger flyttede sten, for en del skjult af højfylden. Bevokset med træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn flad, afgraven Høi, Nø-Sv 84' i Diameter. 25' fra Nordsiden staaer den nordvestlige Deel af en Gangbygnings Kammer (Retning Nv-Sø), bestaaende af 9 Sidestene og en ved Enden nedfalden Steen (Dæksteen). Af Gangen (Retning N.Nø-S.Sv) er et 23 1/2 langt Stykke tilbage. I samme Høi har staaet en anden Gangbygning, vestlig for den første, deraf ere en Endesteen af Kamret og et Stykke af Gangen, 17 5/12' langt, tilbage. Paa flere Steder ligge flyttede Stene, for en Deel skjulte af Høifylden. Høien er bevoxet med Træer.
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,5 x 30 m. Ca. 10 m. fra Nordsiden staar den vestre Del af en Jættestue orienteret Ø-V, bestaaende af 9 Sidesten og en ved Enden nedfaldet Sten (Dæksten). Af Gangen, der udgaar mod Syd er et 9 m. langt Stykke tilbage. Stykket nærmest Kammeret mangler. I Gangens Østside 7 Sten, i dens Vestside ses 4 Sten. I samme Høj har staet en anden Jættestue vester for den første, deraf er 1 Endesten af Kammer og et 7 m. langt stykke af Gangen tilbage. Gangen udgaar mod Syd, 7 Sten ses i dens østlige Side, 4 Sten i dens vestlige Side. Paa flere Steder paa Højen ligger flyttede Sten, for en Del skjult af Højfylden. Bevokset m. Træer. I Skov.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links